Xubin ka noqo masjidka
Fadlan buuxi foomka xubin noqoshada,
Foomka xubin noqoshada

kadib u soo dir masjidka adigoo adeegsanaya.

 

Adress:

Tawfiiq Islamsk Senter
Åkebergveien 40
0650 Oslo

Ama kusoo dir email

tawfiiq@gmail.com

 

 


Bli Medlem